ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

            Фирма „НЮАРКТУР” ООД е администратор на лични данни с решение на АЛД под номер 1442581/15.05.2018г. и като такъв се задължаваме да спазване Европейския регламент 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на личните данни, както и Закон за защита на личните данни.
Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г изм. Доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.

Тази политика се прилага за цялата обработка на данни, осъществявана от използване на услугите на  хотел „Радина”,като Вие се съгласявате със събирането и използването на Вашите лични данни по начина, описан в тази Политика.


1.      ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ.
  СЪГЛАСИЕ
            Под „лични данни“ се разбира всяка информация, събрана и записана във формат, който ви позволява да се идентифицирате лично, директно (напр. Име), или индиректно (например: телефонен номер) като физическо лице. Преди да ни предоставите тази информация, ви препоръчваме да прочетете останалата част от този документ, описваща нашата политика за поверителност за нашите клиенти.

            Тази Политиказа за личните данни е част от правилата и условията, регулиращи нашите услуги. С приемането на нашите условия изрично се съгласявате с разпоредбите на тази Политика за защита на личните данни. Тази политика за защита на личните данни се прилага при цялата обработка на данните в нашия хотел, както и на уебсайта на хотела.
КАКВИ СА СЪБИРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

За да осигурим изпълнението на договора се налага да Ви поискаме като клиент  информация за Вас  и / или членовете на вашето семейство, като:

-информация за контакт (например фамилия, име, телефонен номер, имейл);
-лична информация (напр. дата на раждане, гражданство);
-информация за вашите деца (напр. първо име, дата на раждане, възраст);
-номера на банковата Ви сметка (за целите на транзакцията и резервацията):
-дати на пристигане и заминаване;
-Вашите предпочитания и интереси (напр. предпочитан етаж, тип легла);
-Вашите въпроси / коментари по време на или след престой в нашия обект.

Събирането на информация за лица под 18 години е ограничено само до техните имена, националност и дата на раждане, които могат да ни бъдат предоставени единствено от възрастен.
  КОГА СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни могат да се събират по различни поводи, включително:
-Хотелски дейности:
-Резервация на стая;
-Регистрация и плащане;
-Претенции и / или съдебни спорове.
-Получаване на информация от трети страни: Туроператори, туристически агенции, резервационни системи и други.

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ?

Ние събираме вашите лични данни с цел:
-Да изпълняваме договрните си задълженията  към нашите клиенти.
-Управление на резервацията и заявките за настаняване.
-Създаване и поддържане на правни документи в съответствие със счетоводните стандарти.
-Управляване престоя Ви в хотела.
-Управление на достъп до стая
-Вътрешно управление на списък на клиентите, които са се държали неподходящо по време на престоя си в хотела (нападение и нечувствие, неспазване на хотелския договор, неспазване на правилата за сигурност, кражби, влошаване и вандализъм или инциденти със сетълмент).
-Подобряване на нашата хотелска услуга, включително:
-Обработване на личните си данни в нашата маркетингова програма, за да осъществите маркетинг, промоция и по-добро разбиране на вашите нужди и желания;
-Управление на претенции;
  УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ПО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 Получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:
–        Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Общинска администрация)
–        Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
  СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

„Нюарктур” ООД  предприема съответните технически и организационни мерки, в съответствие с приложимите законови разпоредби, за да защити личните ви данни от незаконно или случайно унищожаване, случайна загуба или промяна или неоторизирано разкриване или достъп. Ние запазваме вашите лични данни само през периода, необходим за целите, посочени в тази Политика, или както е предвидено в приложимото законодателство.